Схема на включване на DECT базова станция KX-TDA0158

TDA0158 - схема на включване
 Варианти на захранване на базовата станция.