TDA0158 схема на включване

TDA0158 - схема на включване
 Варианти на захранване на базовата станция.