KX-TDA1186_install

Монтажна схема

 Добавя се в специални слотове на CLCOT8 (KX-TDA1180) като дъщерна карта.
Увеличава капацитета на модула с 8 (общо 16) линии.