Софтуер за PCM-2
Софтуерът се отличава с изключително удобен и лесен интерфейс за работа и не изисква предварително обучение. Инсталира се автоматично.
Записват се всички входящи и изходящи разговори, а също така се регистрират и пропуснатите повиквания.

За справки, цени и промоции направете запитване ►