Технически характеристики (NORDIC)

ASHA09-12LECN_ttd