KX-TD190_m

Panasonic KX-TD190 (DISA)

Допълнителен модул за директен достъп (DISA) до вътрешен пост към цифрова телефонна централа Panasonic KX-TD816.
Модулът отговаря на критериите за надеждност и качество.
(ограничено количество)
 Направете запитване ►

KX-TD190_m(2)
KX-TD190_m(1)
KX-TD190_m(3)