Сертификат за квалификация и работа с климатични системи LG

Сертификат за квалификация LG (master)