Panasonic KX-NS1000

NS1000 - SIP базирана IP система

KX-NS1000 

Въвеждането на Panasonic KX-NS1000 Communications Business Servers като платформа с унифицирани комуникации в сегашната ера, трябва да предостави решения за реалните изисквания на световния бизнес, като опростяване и подобряване на комуникациите, намаляване на разходите и подобряване на производителността за да отговори с гъвкаво адаптиране към начина, по който работят фирмите и организациите.
 KX-NS1000 напълно поддържа SIP (Session Initiation Protocol), протокол за установяване на комуникация в реално време.  Използването на SIP ефективно може да доведе до убедителни предимства, като например подобряване на потребителската ефективност, намаляване на разходите за комуникация, по-голяма гъвкавост и др.. 
SIP базираните решения бързо набират популярност сред големите фирми, а сега, NS1000 носи всички предимства на SIP за малки и средни предприятия.

 Повече
 Цени, промоции, отстъпки ►