KX-TDA3168 - CLIP за вътрешни постове (EXT-CID)

KX-TDA3168

Модул идентификация на повикващия за вътрешни аналогови портове (EXT-CID).
Изпраща CLIP на аналогови вътрешни номера със стандартни телефонни апарати при вътрешни разговори и повиквания от цифрови (ISDN) линии. 
За да се получи CLIP от градски аналогови линии е нужен допълнителен модул KX-TDA3193 (CID4).
Предназначен за работа с телефонни централи Panasonic KX-TDA15 и KX-TDA30.