KX-TDA0193 - Монтажна схема
В 8-портовата карта няма превключватели.