Gigaset - Богата продуктова гама безжични телефони

Gigaset - Нова продуктова гама безжични телефони

Постоянното нарастване на изискванията на потребителите води до създаването на нови модели с все повече възможности.

Безжичните ( cordless ) телефони също преминаха в нова генерация с прилагането на DECT и ECO технологиите. Възможността за контролиране на мощността на излъчване занчително удължава дълготрайността за батериите и намалява вредните излъчвания от телефона. Новите модели с вградени възможности за регистриране на повече от една слушалка и удължаване на обхвата с репитер ( ретранслатор ) могат да задоволят изискванията на една фамилна къща или вила, покривайки всяко кътче с висококачествен сигнал.

Повече ...>>