Panasonic KX-T7565

KX-T7565 

Цифров системен телефонен апарат (DPT)
 
Предназначен за цифрови телефонни централи от серията KX-TD.
Основни характеристики;
• 1 редов LCD буквено-цифров дисплей (16 знака)
• Двуцветни LED програмируеми бутони (8 броя)
• Високоговорящ режим с електронно регулиране на силата на звука
• Тристепенно регулиране силата на звънене (силно / слабо / изключено)
• Режим за автоматичен отговор при повикване
• Светлинен индикатор за съобщения
• Допълнителен порт (XDP) за аналогов телефон
Направете запитване за наличност, количество и цена.