Panasonic KX-T123271

KX-T123271

Цифрово-аналогова хибридна карта за 4 вътрешни линии (DHLC4). 
Работи с всички серии хибридни системни апарати, както и всички стандартни жични и безжични телефонни апарати, работещи в глобалната телефонна мрежа.
Предназначена за работа с телефонни централи Panasonic KX-T123210.
Ограничено количество. Hаправете запитване ►