Panasonic KX-NTV150

KX-NTV150

С възможността за свързване към Panasonic PBX системи (KX-NS, KX-HTS и KX-NSX), KX-NTV150 може да се превърне в част от цялостната комуникация на вашият офис.
 Вградените уеб зрителни и записни функции позволяват на потребителите да събират на информация или да се ангажират с посетители и служители безпроблемно използвайки както визуални, така и аудио канали.
 Дистанционен мониторинг и запис благодарение на способността да се свързвате чрез смартфони и таблети.
 Безжичната IP камера KX-NTV150 е преносима и е изключително лесно да се монтира и регистрира във всяка една точка от офиса.

Технически характерситики ►