KX-HT82480_web.jpg

KX-HT82480

Предназначена за IP-PBX телефонни централи Panasonic KX-HTS32.
 • Разширява централата с 4 бр. градски линии.
 • Брой модули (карти) в една централа - 1

◄ Назад