KX-HT82460_web.jpg

KX-HT82460

DPH2 домофонна карта за осигуряване на достъп. 
Предназначена за работа с IP-PBX телефонни централи Panasonic KX-HTS824, KX-HTS32
• Свързва два домофона KX-T7765,
• 2 релета, електро забавители, електромагнити за отваряне на врати, електронни брави и т.н.,
• 2 външни сензора.