Panasonic_KX-NSX_web.jpg
Серията Panasonic KX-NSX е следващото поколение комуникационни системи, предоставящи
избор в потребителския стил на работа.

 

 

KX-NSX_grafic3_web.jpg • Многофункционални устройства  ( Multi devices )
Присвояване на единен телефонен номер за няколко устройства, разпределени на различни места.
• Интелигентно бюро  ( Smart desk )
Оставя се на множество потребители да споделят едно и също разширение, така че да могат бързо и надеждно да комуникират екипно с клиентите, когато колегите им са далеч от бюрата си.
KX-NSX_grafic5_web.jpg
KX-NSX_grafic1_web.jpg • Моят портал  ( My portal )
Достъп до уеб-базиран потребителски интерфейс, за промяна и персонализиране настройките, без достъп до специфичните PBX-функции.
• Мулти-свързана система  ( Multi-connection system )
Свързване с до 2000 потребители в 32 обекта за безпроблемна вътрешна комуникация при намалени разходи.
KX-NSX_grafic6_web.jpg
KX-NSX_grafic7_web.jpg • Централизирано управление  ( Centralised management )
Дистанционно управление на потребителите от един сайт с помощта на IP мрежа. Възможност за намаляване оперативните разходи и подобряване на ефективността.