Panasonic KX-TA308

Panasonic KX-TA308

Panasonic KX-TA308, KX-TA616 

Хибридните централи Panasonic от серията KX-TA са подходящи за малки и домашни офиси, където се изисква гъвкава комуникационна система с висока степен на сложност. Централата се предлага в три разновидности в зависимост от нейния капацитет.
○ KX-TA308 (3 градски и 8 вътрешни линии) с възможност за разширение до 6 градски и 24 вътрешни линии.
○ KX-TA616 (6 градски и 16 вътрешни линии) с възможност за разширение до 6 градски и 24 вътрешни линии.
○ KX-TA624 (6 градски и 24 вътрешни линии) - максимална конфигурация.
KX-TA308 (Базова конфигурация)
• 3 порта за външни аналогови линии
• 8 хибридни порта за специализирани или стандартни телефонни апарати
• Пряк достъп до вътрешните постове ( DISA ) без изходящо съобщение. За изходящо съобщение ( OGM ) се изисква допълнителна карта KX-TA30891
• Автоматично избиране на маршрут ( ARS )
• Домофон 2 (опция) - изисква се карта KX-TA30860
• Контрол на достъп 2 (опция) - изисква се карта KX-TA30860
Предлага се с монтирана допълнителна карта KX-TA30877 (3 градски линии и 8 вътрешни линии).
Ограничено количество. Hаправете запитване ►
KX-TA616 (Базова конфигурация)
• 6 порта за външни аналогови линии
• 16 хибридни порта за специализирани или стандартни телефонни апарати
• Пряк достъп до вътрешните постове ( DISA ) без изходящо съобщение. За изходящо съобщение ( OGM ) се изисква допълнителна карта KX-TA30891
• Автоматично избиране на маршрут ( ARS )
• Домофон 2 (опция) - изисква се карта KX-TA30860
• Контрол на достъп 2 (опция) - изисква се карта KX-TA30860
Възможност за увеличаване на капацитета до максимален с 8 вътршни поста - изисква се карта KX-TA30874
Ограничено количество. Hаправете запитване ►

Разширителни модули и аксесоари за телефонни централи KX-TA