Panasonic_KX-HNH100FXW_sh_web.jpg

 
Panasonic KX-HNH100
DECT телефон - слушалка
 
 
Panasonic KX-HNH100 служи за провеждане на обаждания, използвайки стационарна телефонна линия.

Чрез допълнителните функции на KX-HNH100 можете да активирате или деактивирате вашата Smart Home система.
 

 
Технически характеристики:

Телефон:

•Набиране с едно натискане на бутон: 6 номера
•1.8″ LCD дисплей с подсветка
•Фоново осветление: Кехлибар
•Гласово уведомяване (On / Off)
•Намаляване на шума
•Адресен указател: 500 записа
•Идентификация на повикащия и по време на разговор (Talking Caller ID)
•Caller ID памет: 50 записа
•Високоговорящ режим (Speakerphone)
•Интеркомна връзка (Intercom)
•Режим "Не ме безпокойте!" (Do Not Disturb Mode)
•Време в режим говорене: 15 часа
•Време в режим готовност: 170 часа
•Лесна настройка
•DECT: 1.88GHz - 1.90GHz
•Обхват: 300м
•Тегло на слушалката: 109g
•Тегло на зарядното устройство: 43g

Smart Home функции (Smart Home funktion):

•Показва статуса на системата
•Активиране/деактивиране на системата (Arm/disarm)
•Наблюдаване на статуса на сензорите
•Получава и показва информация за задействане на сензорите
•Управление на Smart контакт (Power On/Off)
•Включване и изключване на гласовите нотификации на слушалката
•Сигнал за тревога (Alert Volume) : 6 нива + изключване