bulb_type-E_web.jpg
Крушките с цокъл E27 и балон тип E са
популярни и най-често изполавани за външно осветление.
Намират широко приложение в уличното осветление,
осветяване на паркинги, дворни терени и др.



ED90-frame_web.png

                ED90

▲ Горе ▲