E27 - тяло тип B

bulb_type-B_web.jpg
LED крушките с цокъл E27 и балон тип B37 наричани
още Candle (свещ) са популярни най-вече като
крушки миньонки. По принцип "Candle" използват
цокъл E14. Крушките тип B37 с цокъл E27
позволяват преминаване от тип A на тип Candle
без смяна на осветителното тяло.
Подходящи за всякакъв вид осветителни тела.


B37-frame_web.png

                B37

▲ Горе ▲