KX-TCA430_detail_web.jpg
 Притежава контрол за усилване и намаляване на звука и бутон за изключване на микрофона по време на разговор (MUTE). 


Този модел замества старите модели KX-TCA87 и KX-TCA89, които вече са спрени от производство.