OLED

OLED_web.jpg
  Какво е OLED ?

 

OLED (органични светодиоди) са излъчващи електролуминисцентна светлина органични съединения.
Този слой от биологичното полупроводников материал се намира между два електрода и излъчва светлина при протичане на ток .
OLED дисплеите работят без подсветка, благодарение на което могат да покажат по дълбоки нива на черното и да бъдат по-тънки и леки от тези с течни кристали (LCD).
Поради своята пластичност и икономичност намират все по-широко приложение в телевизионните приемници, смартфоните и др.

Повече ►