FAX номер на фирма БОГОРЕКС-ТМ ЕООД

Hang UP
Има  промяна в телефонните номера на Богорекс-ТМ ЕООД както следва;
Телефон 02 866 9191 използван до сега за факс-номер се закрива.
На  негово място за факс ще се използва номер 02 963 2040.
Стационарният и мобилен телефон за връзка с офиса на фирмата остават не променени.
Повече ►