KX-NS5111  (DCP-M) карта

KX-NS5111 

Проектирана за инсталиране в мрежовите сървъри Panasonic KX-NS500 и KX-NS700, с ресурс 127 програмируеми гласови канала (G.711)
От съществено значение за стартирането на VoIP услуги е конфигурирането на ресурсите като:
→ външни линии IP (H.323 и SIP)
→ вътрешни IP телефони (системен и SIP)
→ клетъчни станции IP-DECT KX-NCP0158 и SIP-DECT KX-UDS124
→ гласови услуги за Unified Messaging
→ Support - T.38 (факс протокол за предаване на данни)
• Съдържа активен лиценз за 4 IP системни телефонa (еквивалент на четири ключа KX-NSM501)
Подобни: 
KX-NS5110 (DSP-S) с ресурс 63 програмируеми гласови канала (G.711)
KX-NS5112 (DSP-L) с ресурс 254 програмируеми гласови канала (G.711)

 

◄ Назад