KX-NS500 LCOT base connect

NS500  свързване към градски линии

KX-NS500  LCOT базово свързване към външни аналогови линии 

Базовата KX-NS500 притежава 6 порта вградени в RJ45 гнезда за свързване на външни аналогови линии, работещи в националната телефонна мрежа. Включването на външните линии става с конвертиращи кабели RJ45->2xRJ11 съобразени с международните стандарти за включване на аналогови линии.
 

 

 

Схема на разположение и свързване RJ45 към RJ11

 

LCOT6 1 2 3 4 5 6 7 8 LCOT-base_3portRJ45_shem
1-2 TA RA         TB RB
3-4 TC RC         TD RD
5-6 TE RE         TF RF

  

KX-NS500 DLC базово свързване към вътрешни цифрови линии ►
KX-NS500 SLT базово свързване към вътрешни аналогови линии ►

◄ Назад