KX-NS500 SLT base connect

KX-NS500  свързване към вътрешни аналогови линии

KX-NS500  SLT базово свързване към вътрешни  аналогови линии

Базовата KX-NS500 притежава 16 порта вградени в 5 броя RJ45 гнезда за свързване на SLC вътрешни аналогови линии с SLT аналогови апарати и устройства предназначени за националната телефонна мрежа.

Автоматично прехвърляне на първите две градски линии на портове 1 и 2 при спиране на захранването . 

 

 

 

Схема на разположение и свързване RJ45 към RJ11

  SLC16 1 2 3 4 5 6 7 8  
1-2 TA RA         TB RB
3-4 TC RC         TD RD
5-8 TE RE TF TG RG RF TH RH
9-12 TI RI TJ TK RK RJ TL RL
13-16 TM RM TN TO RO RN TP RP
web/pub/bogorex-tm/SLC16_2-4portRJ45_shem

  

KX-NS500 LCOT базово свързване към въnшни аналогови линии ►
KX-NS500 DLC базово свързване към вътрешни цифрови линии ►
◄ Назад