Външна мулти сигнална преносна система

Multi-signals TS - Sheme1 Out

 

 Схема на външна мулти сигнална преносна система