Multi-videos Transmission System

Мулти-видео преносни системи

 Мулти-видео преносни системи

  

 

 Разработени и създадени цялостни решения за пренос на
 CCTV мулти-видео или много сигнални видео / данни
приемопредавателни  системи  с обикновен коаксиален кабел.

  

 

 

 

- Мулти-Сигнали: Осигуряване на 4 видео или 4 видео / сигнали за данни чрез единичен
  коаксиален кабел. 
- Гъвкаво окабеляване: Системата позволява звездовидно-линейно окабеляване или друг вид
  конфигурации за различни приложения.
- Дълги разстояния: До 1600 м предаване чрез коаксиален кабел. 
- Спести разходите окабеляване: Решение с един кабел и няма нужда да се изгражда захранващо
  окабеляване за камерата. 
- Индикатор: LED индикатор, който показва състоянието на предаването. 
- Смущения: Изключителна устойчивост на смущения. 
- Сигурност: Осигуряване на видео сигнал чрез предаване RF модулация.