A405 Приложение - схеми

А405 Увеличаване на обхвата


Свързва се към всички съществуващи
Panasonic Мобилни станции.
Идеално решение за преодоляване на разстояния между;
• Два етажа от офис, където има места със слаб обхват.
• Две сгради, за покриване на вътрешните слаби места, или на открито разстоянието между двете места.

 


 

A405 Уплътняване на обхвата


• Предоставя пълен преход на PBX DECT портативни телефони с мобилни станции и телефони (PS).
• Възможност за уплътняване и синхронизация на две IP-мобилни станции (Air синхронизация).
◄ Назад