KX-TDA0156 Диаграма на включване
KX-TDA0156 Диаграма на включване към телефонни централи KX-TDA, KX-TDE
Монтажът на KX-TDA0156 изисква връзка с Cell Station Interface (CSIF) интерфейсна карта (KX-TDA0143/144), която се регистрира в TDA и TDE системи.