KX-NS5282 (BRI2) карта

KX-NS5282 

Карта за цифрови ISDN BRI линии.
Проектирана за работа с мрежовите сървъри Panasonic KX-NS700 и техните разширения KX-NS720, (Panasonic KX-NS500 и неговите разширения KX-NS520)*¹
Разширява системата с ISDN BRI линии (до две връзки).
  
Свързвне на ISDN BRI като:
→ външни (DDI услуга)
→ вътрешни (услуга на DDI)
→ частни (свързване QSIG)

———
*¹ Изисква се версия по-нова от v2.00

 

◄ Назад