KX-NS700 SLT base connect

KX-NS700  свързване към вътрешни аналогови линии

KX-NS700  SLT базово свързване към вътрешни  аналогови линии

Базовата KX-NS700 притежава 4 порта вградени в 2 x RJ45 гнезда за свързване на SLC вътрешни аналогови линии с SLT аналогови апарати и устройства предназначени за националната телефонна мрежа.
Автоматично прехвърля първите две градски линии на портове 1 и 2 при спиране на захранването . 

 

 

 

Схема на разположение и свързване RJ45 към RJ11
  SLC4 1 2 3 4 5 6 7 8  
1-2 TA RA         TB RB
3-4 TC RC         TD RD
NS700_SLC4_2-2portRJ45_shem_

  

KX-NS700 PFT базово свързване ►
KX-NS700 DLC базово свързване към вътрешни цифрови линии ►
◄ Назад