NS700  свързване на PFT порт към градски линии

KX-NS700 PFT (Power Failure Transfer) свързване към външни аналогови линии

Базовата KX-NS700 притежава 2 PFT порта за аварийна връзка при спиране на захранването вградени в RJ45 гнездо за свързване на външни аналогови линии, работещи в националната телефонна мрежа. Портовете се активират автоматично след инсталирането на модула за аналогови градски линии KX-NS5180 (LCOT6).
При изключване на захранването KX-NS700 подава сигнала само от първите 2 градски линии на първите 2 аналогови (SLT) порта.

 

Схема на свързване RJ45 към RJ45

 

NS700_PFT-port_connect_shem-3.png

  

NS700_PFT-port_connect_shem-2.png

KX-NS700 DLC базово свързване към вътрешни цифрови линии ►
KX-NS700 SLT базово свързване към вътрешни аналогови линии ►
◄ Назад