KX-TA30874

KX-TA30874

Предназначен за работа с телефонни централи Panasonic от серията KX-TA.
Използва се като втори разширителен модул на централи с конфигурация 16 вътрешни линии.
Увеличава капацитета на централата от 16 на 24 вътрешни поста.
Допуска се инсталирането само на един модул.