KX-TA30877

KX-TA30877

Предназначен за работа с телефонни централи Panasonic от серията KX-TA.
Използва се като разширителен модул на централи с конфигурация 3 градски и 8 вътрешни линии.
Увеличава капацитета на централата от 3 на 6 градски линии и от 8 на 16 вътрешни поста.
Допуска се инсталирането само на един модул.
За максимална конфигурация от 6 градски и 24 вътрешни линии се изисква съвместно използване с KX-TA30874.