PCM-2 Система за запис на телефонни разговори през звукова карта

PCM-2 за звукова карта
Телефонният адаптер е с габарит на телефонна розетка и се включва със стандартен телефонен кабел към телефонната линия.
 Цени, информация и поръчки ►