PCM-2 - Схема на свързване през USB

PCM-2 USB - свързване
Схема на свързване
Системата може да се свърже в произволна точка на телефонната линия.