Стандартни телефонни апарати

Жични телефонни апарати

Стандартни телефонни апарати с аналогов и цифров пренос на гласови данни (SLT).

Телефонни апарати с двупроводна връзка, съвместими с глобалната национална телефонна мрежа, известни още като SLT (Single Line Telephone). Съвместими с всички телефонни централи Panasonic (за някои от тях са необходими допълнителни разширителни модули). Съществуват жични и безжични варианти на тези апарати според начина на пренос на гласовите данни между апарата и слушалката.