Стандартни телефонни апарати (SLT)

Panasonic_logo_smal_web

Стандартни Жични телефонни апарати (SLT)

Предназначени както за всички телефонни централи, така и за глобалната национална телефонна мрежа.

Ценова листа в PDF формат
Цени ►