Panasonic KX-TSC11

KX-TSC11 

Технически характеристики:
• LCD дисплей с подсветка
• Избиране на последния набран номер (REDIAL)
• Телефонен указател за 50 контакта
• Памет за последните 20 номера
• CLIP
• Часовник
• Ограничаване на избирането
• Заключване на набиране
• Монтаж на стена