линатици Hitachi - »кономи€ на енерги€

Hitachi
Hitachi непрекъснато се развиват сложни климатични системи с  икономи€ енерги€, които намал€ват емисиите на CO2 и да помогнат за предпазване глобалната околна среда.