Телефонни централи

Цифрови, хибридни, IP централи и  мрежово ориентирани продукти за малки и средни офиси, както за по-големи учреждения и предприятия. Телефонните централи с марка Panasonic  са разработени за поддръжка на  стандартна, цифрова, IP телефония, компютърни и мрежови приложения. 
Ценова листа за централи Panasonic ►
Цени ►