Panasonic KX-NS700

KX-NS700  Интелигентна Телефонна Централа

KX-NS700 

Унифицирана платформа за комуникации
 
KX-NS700 е единно комуникационно решение, даващо отговор за малкия и среден бизнес.
За всеки малък и среден бизнес, който желае високо качество и гъвкавост в областта на комуникациите, без да се налага огромен бюджет, Panasonic предлага новата телефонна система KX-NS700 като единно комуникационно решение с възможност за организиране на работните места според нуждите на ползвателите, мобилност на връзките, разширяване на капацитета при разрастване на бизнеса и др..
За разлика от предходния модел в KX-NS700 са премахнати вградените външни линии, а вътрешните цифрови и аналогови линии са сведени до минимум.

Телефонната система ще расте с Вашия бизнес и според Вашите нужди.