Panasonic KX-TDA100D

KX-TDA100D

 

Panasonic KX-TDA 100D 

KX-TDA100D е осъвременена и разширена версия на KX-TDA100.
Новото в KX-TDA100D:
• Вградено захранване, разчетено за максималната конфигурация на централата.
• Вградени 4 DLC порта в MPR картата.
• 2 MOH и 2 Pager входа интегрирани в RJ45 куплунг на MPR картата.
• RS232C за SMDR на MPR картата.
• Допълнителен слот за разширителни карти увеличаващ капацитета на централата.
• Нова 24-портова MCSLC24 карта за стандартни телефонни апарати.
• Нова 16-портова MCSLC16 карта за стандартни телефонни апарати.
• Максимален капацитет вътрешни аналогови линии за стандартни телефони – 128.
• Максимален капацитет външни линии – 112
• Максимален капацитет вътрешни цифрови линии – 96.
• Многоклетъчно безжично интегриране.
• Компютърно – телефонна интеграция.
• Автоматично рутиране на изходящите разговори по зададен план (ARS).
• Пряк достъп до вътрешните постове с изходящо съобщение (DISA).
• Предаване на глас чрез интернет (VoIP).
• Идентификация на повикването.
• Съвместимост с гласова поща.
Цени ►