Видео домофони Nippon

Видео домофонни системи
Видео домофонните системи все повече навлизат в бита, доказвайки своите практичност и удобство. Главното предимство е, че Ви спестява безпокойството от факта да не знаете кой е на входната врата. Всички системи разполагат като опция с възможност за управление на електромагнитен насрещник за дистанционно отваряне на входната врата от видео домофона.
В различните си варианти системата е подходяща както за еднофамилни домове, къщи и жилищни блокове ползвани от частни лица, така и за офиси, магазини, складове и други помещения.