Nippon VM-4
Nippon VM-4 ( Video divider)
 
Видео разпределител за 4 видео домофона;
- връзка между видеодомофонно табло и видео домофони;
- размери: 146(L)x86(W)x45(D)mm;