Аналогови (хибридни) системни апарати

Аналогови (хибридни) системни апарати
Системни апарати с аналогов пренос на гласови данни (APT)
Данните и заявките за набрани телефонни номера, както и друга служебна информация се обменя по цифров път, поради което се наричат още "Хибридни". 
Хибридните системни телефони работят по 4-проводна връзка и могат да осигурят при определени условия работата на допълнителен вътрешен номер, като единия работи по линията за цифрови данни, а другия по линията за аналогови данни.
 
Цени ►