Headset-bluetooth
За информация относно свързването, прочетете ръководството към модула и на вашия системен телефон.

KX-NT307_install