LED Lighting

LED Осветителни Тела

 

LED Осветителни Тела

  LED осветителните тела са енергийно ефективни решения, които са предназначени да отговарят на всички спецификации за светлинен дизайн и да задоволят изискванията за полезност и ефективност на европейските поощрителни програми.
Показаната сравнителна таблица дава представа за безспорното преимущество на LED осветителните тела пред досега използваните. Енерго спестяващите (CFL) крушки се нуждаят от време при включване за да достигнат максимална излъчваща светлина, честото включване и изключване води до съкращаване на живота на крушката. LED осветителните тела нямат този проблем. Издържат минимум на 15 000 включвания, което прави по 21 включвания на ден за 2 години. Светодиодните (LED) осветителни тела работят с максимална излъчваща светлина веднага след включването. 

 

Сравнителна таблица за енергийна ефективност

Източник на светлина
LightBulb-incandescent_web.jpg LightBulb-CFL_web.jpg LightBulb-LED_web.jpg
Описание с нажежаема
жичка 
CFL LED
 Мощност: 40 W 10 W 5 W
 Лумени: 400 lm 400 lm 470 lm
 Лумени на ват: 10 lm/W 40 lm/W 94 lm/W
 Спестена енергия: --- 75% 88%
 Дълготрайност: 1000 h 6000 h 20 000 h

 

 


 

V-tac_logo_smal_web.jpg   Panasonic_logo_smal_web