Цифрови системни апарати

Цифрови системни апарати
Системни апарати с цифров пренос на гласови данни (DPT)
Предназначени за цифрови телефонни централи
Panasonic KX-TD, KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP, KX-NS.

 

Цени ►